Naboskabet

"Næst efter et godt naboskab, ønsker jeg en god udsigt"

Laust Kristensen (91) fortæller:

Udtalelsen faldt i en dialog med min forhenværende nabo og nu afdøde Andreas Laustsen, der sammen med hustruen Grete var blandt pionererne på Sandlodsvej. Sommerhuset og miljøet på Sandlodsvej betød meget for dem. På deres ældre dage havde de svært ved at holde huset og grunden pænt. I den anledning modtog de en del klager over bevoksningen, og klagerne gjorde dem ondt. På et tidspunkt spurgte Laustsen mig, om vi også ønskede at klage over dem?

Jeg trøstede ham med, at vi - på trods af ønsker om en god udsigt - vægtede det gode naboskab højere end udsigten.

De søde ældre mennesker blev så rørte over den indstilling, at de gav os førsteret til at købe huset, da de ville sælge. De var helt indforstået med, at vi lod "førstekøberretten" gå videre til vores søn og svigerdatter.

Laust Kristensen (91), Sept 2022