Kommunikationspolitik


Grundejerforeningen Sandlodsvej


Politik #1

Al materiale, som bør indføres i foreningens protokol lægges, på hjemmesiden. (F.eks., men ikke alene begrænset hertil: referater af Generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, formandens beretning, resuméer af bestyrelsesmøder, godkendelser/tilladelser fra det offentlige) Tilføjelser og ændringer i hjemmesidens protokolafsnit meddeles til medlemmerne via Grundejerforeningens lukkede Facebook Gruppe.

Politik #2  

Referater af bestyrelsesmøder sendes til medlemmer af bestyrelsen. Referaterne betragtes som konfidentielle. Referaterne arkiveres i bestyrelsens arkiv. Der udarbejdes et resumé af bestyrelsesmøderne, som lægges på hjemmesiden og annonceres via Facebook gruppen.

Politik #3 

Hjemmesiden indeholder information om foreningen (vedtægter, bestyrelse, udvalg, bestyrelsens forretningsorden, foreningens kalender o. lign) og om områdets historie (herunder men ikke begrænset til oprindelig udstykning, grundejerforeningen, vejene, badebroen og emner om Røsnæs der skønnes af interesse for medlemmerne) Billeder i hjemmesiden og i Facebook gruppen skal være fra lokalområdet og Røsnæs.

Politik #4 

Servicemeddelelser til medlemmerne kommunikeres via Grundejerforeningens Facebook gruppe. Det kunne være, men er ikke begrænset til meddelelser fra Kalundborg kommune, Hjorthøj Vandværk, Waoo eller andet der skønnes af betydning for medlemmerne. I nogle tilfælde kan meddelelsen efterfølgende lægges på hjemmesiden. Det skal gøres klart, at det fortsat er den enkeltes ansvar at holde sig orienteret.

Politik #5

Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for foreningens hjemmeside og for foreningens Facebook gruppe herunder indhold, funktionalitet, udseende og drift.

Webmaster er ansvarlig for hjemmesidens drift og opdatering.

Administrator er ansvarlig for Facebook gruppens drift og opdatering

Sekretær og formand godkender ændringer i hjemmesiden og Facebook gruppen.

Bestyrelsen udpeger såvel Webmaster som Administrator.

Vedtaget på bestyrelsesmødet d.11-3-23