Grundbesigtigelsesudvalg


Forperson:      Peder Bjældager (25)

Medlem:         Claus Klein-Ipsen (97)

Medlem:         Per Fønss (31)

1. suppleant    Jørgen Warming (2)

2. suppleant   Peter Meinertz Christensen (7) 


Grundbesigtigelses udvalget 

Grundejerforeningens vedtægter siger i §3 afsnit 3: " At virke for, at grundejere holder beplantninger i skel, enkeltstående træer og grupper på grundene beskåret, således at disse ikke er til gene for andre grundejeres rimelige frie udsigt over fjorden/bæltet og Sejerø-bugten". Det påhviler således den enkelte grundejer at sikre, at beplantningen på grunden lever op til vedtægterne, og det sker i næsten alle tilfælde. 

Skulle en grundejer være i tvivl, er det en god idé at undersøge udsigtsforholdene og få foretaget den eventuelle nødvendige beskæring. Derved skaber vi den bedst mulige stemning og sammenhold i grundejerforeningen. 

Eventuelle uoverensstemmelser mellem grundejere om en grunds beplantning/vækst kan indbringes for grundbesigtigelsesudvalget – se § 12 i vedtægterne. 

I tilfælde af nyplantning kan jeg anbefale, at man konsulterer den udmærkede vejledning, der findes på hjemmesiden