Bestyrelsen

Formand:                           Lars Almblom  (nr. 52)

Næstformand:                  Lene Thorup-Hansen (nr.73)

Kasserer:                            Poul Bjældager (nr.18)

Sekretær:                           Frank Søbo (56)

Bestyrelsesmedlem:        Mogens Werth (nr.6)

1. Suppleant:                      Jan Skovgaard Hansen (nr.17)

2. Suppleant:                      Vacant

Revisor:                               Ole Jerichow (nr.54)

Revisorsuppleant:             Ronald Stutt (nr.81)