Beplantning i Sandlodsvejs Grundejerforening - Rammerne for beplantning 

Partiel Byplanvedtægt NR: 2 §5 stk. 8:

Hegn må – både i naboskel og vejskel – kun etableres som levende hegn, og må ikke være mere end 1,8 m. højt. Der ud over henvises til Grundejerforeningens vedtægter. 

Valg af beplantning Røsnæs er varmere og mere tørt end resten af landet, og det blæser meget. Alligevel er der en rig flora, også blandt buske og træer, så der er meget at vælge imellem – også når reglerne skal overholdes. 

Hvad der ikke kan plantes 

På skrænterne gror der nogle steder dværgelm, og man kan fristes til at tage stiklinger og plante. Det er dog ikke en langsigtet løsning på grund af elmesyge. Graner har det ikke godt på grund af de milde vintre, på Sandlodsvej ses pt både døde rødgran og hvidgran (hvidgran er lidt blålige) og det er det generelle billede i hele landet. Døde træer bør fjernes, da borebiller spreder sig fra dem. 

Hvad der ikke bør plantes 

Alt, hvad der bliver over 4 meter højt og ikke er plantet som hæk. Skovfyr er et flot træ, men de bliver store og kan ikke beskæres, da de ikke bryder igen. Som hæk skal de klippes helt fra små, men her er det lettere – og pænere, at vælge dværgfyr. Havtorn og slåen kan brede sig ret voldsomt med rodskud. Glansbladet hæg, Prunus serotina, hybenrose, gyvel , armensk brombær, bjergfyr og contortafyr er invasive. Fritstående bøg, eg, store pil, birk osv bliver store, og er meget lidt pæne når de beskæres. 

Hvad der kan plantes

Af naturligt forekommende træer og buske kan nævnes: Benved, Euonymus europaeus, vokser langsomt, og er smukke om efteråret når bærrene åbner sig. Tjørn, flere arter af Crataegus, er især smukke når de blomstrer, og giver bær til fuglene. Hyld, flere arter af Sambucus, den kender alle. Mirabel, Prunus cerasifera, også velkendt Gedeblad, Lonicera xylosteum, hårdfør, mange typer Hassel, Corylus avellana Hæg, prunus padus, den almindelige hæg, endelig ikke glansbladet hæg, Ikke naturligt forekommende Æble, hvis man helt lader være med at beskære passer de sig selv. Pære, bliver høje og bør holdes under 2 meter, så man kan nå dem. Syren, de breder sig dog lidt med rodskud Surbær, Aronia melanocarpa, vokser langsomt, max 2 meters højde, blomstrer hvidt om foråret, masser af sorte bær med stort indhold af antioxidanter og røde blade til efteråret.

Kan bla a ses i det sydlige hjørne af nr. 69. Sommerfuglebuske, i forvejen er der mange sommerfugle på Røsnæs, men prøv at få rigtig mange i haven. Forskellige buskroser. Dværgfyr, Pinus mugo, til erstatning af skovfyr. Plantning Det er bedst at plante i vinterhalvåret, selvfølgelig når det er tø. Køb barrodsplanter, og bred rødderne ud i plantehullet. Når plantehullet er fyldt op med jord må man ikke træde jorden sammen, det brækker rødderne og de kan ikke få luft i fast jord. Om sommeren kan der plantes fra potte, men husk at vande. Beskæring Store træer kan ikke beskæres, så det bliver pænt, fæld dem. Man må ikke beskære, som man klipper hæk. Der skal fjernes grene, start med at kigge på træet og tag en gren ad gangen, så langt nede at beskæringen ikke kan ses og et sted, hvor en tynd gren kan tage over. 

Beskæring om vinteren kan give en masse nye kviste om foråret, det undgår man ved at beskære om sommeren. Saves en gren ovenfra, brækker den til sidst og river et stykke bark af stammen. Start lidt længere ude, nedefra og sav så højt op man kan. Sav så fra oversiden, men ca. 2 cm længere ude, men pas på, for grenen falder uden varsel. Derefter kan stubben saves pænt af uden at flosse. Holder man af en bestemt slags træer kan man plante et tilsvarende, når det første er ca. 2 meter højt, og så fælde det første når det overskrider grænsen – på den måde har man hele tiden et pænt træ og slipper for beskæring. 

Har du for store træer så plant nyt med det samme, så der ikke bliver alt for bart når de store fældes. Valg af planter Gå en tur i området, se hvad der trives og er pænt. Kvaliteten af danske planteskoleplanter er generelt høj, tag en tur på deres hjemmesider og find noget spændende. Er man til naturgrunde skal man vælge en skovplanteskole, de har det bedste og billigste udvalg. Røsnæs 

Vi skal ikke kun tage hensyn til hinanden, men også den natur, vi er så heldige at have adgang til. Røsnæs er varmere og mere tørt og med flere solskinstimer end resten af Danmark, derfor er den vilde plantevækst meget speciel og rummer mange sjældne arter. Her er også mange insekter, og dem kan vi hjælpe med et sted at bo , og beplantning, der giver dem noget at spise. Vi er heldige at have store grunde, så der er god plads til at lade et stykke passe sig selv. Mange insekter giver mange fugle, og de vil gerne have buske til rederne, og det betyder samtidig mindre græs at slå, så en naturvenlig have giver mindre arbejde… 

Oktober 2020, Bent Løschenkohl, nr 69